හුවමාරු කරන්න  මුද්‍රිත සංස්කරණය  ඊමේල්

වෙනත් පරිවර්තන

8 පරිච්ඡේදය: ප්‍රශ්නාවලිය

සපයන ලද්දේ අන්තර්ජාතික මුල්‍ය සංස්ථාව


විමෝචන/මුදා හැරීම
රක්ෂණය
කඩදාසි
අමු ද්‍රව්‍ය
ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරනය
ප්‍රවාහනය & බෙදාහැරීම
ජලය

බලශක්තිය
නීති සහ රෙගුලාසි
ක්‍රියාවලිය/නිර්මාණ මෙහෙයුම
වැඩපල/ගොඩනැගිල්ල
වැඩපලෙහි ගබඩා කිරීම
අපද්‍රව්‍ය
ජලය භාවිතය/මුදා හැරීම

බලශක්ති මූලාශ්‍ර/භාවිතය
ඇසුරුම්කරණය
නිෂ්පාදන නිර්මාණය
ඝන & උපද්‍රව සහිත අපද්‍රව්‍ය
තොග වශයෙන් ගබඩා කිරීම
අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමඅරමුණු සහ ඉලක්ක සඳහා ප්‍රමුඛතා ස්ථාපිත කිරීමට ප්‍රශ්නාවලිය

පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නාවලිය ප්‍රමුඛතා ස්ථාපිත කිරීමට හා ක්‍රියාකාරී සැලැසමුක්   ගොඩ නැගීම සඳහා වූ පිරික්සුම් ලැයිස්තුවකි. ඒ තුළට, සමාගමක සියලුම විශේෂ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුලත් නොවූවත් එය සැලකිය යුතු කරුණු ලබා දෙයි. එක් එක් කොටසේ ප්‍රශ්න සැලකිලිමත්ව විමර්ෂනය කර ඔබේ සමාගමේ නිෂ්පාදන, ක්‍රියාකාරකම් සහ සේවාවන් විසින් පරිසරය වෙත සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකි ආකාරය හඳුනාගන්න.


විමෝචන/මුදා හැරීම

ඔව් නැත

ජලයට, වාතයට සහ පොළොවට සිදු වන විමෝචන වල මූලාශ්‍ර සියල්ලක්ම හඳුනා ගෙන ඇත්ද? පැහැදිලි මූලාශ්‍ර හැර, තක්සේරු කළ යුතු, වියළීම හෝ මතුපිට පිරිසිදු කිරීමේ මෙහෙයුම් වැනි විසුරුණු මූලාශ්‍ර තව තිබිය හැකිය.

ඔව් නැත

වාතය විමෝචනය සිදුවිය හැකි සියලුම මූලාශ්‍ර හඳුනාගෙන ඇත්ද? සියලුම ඍජු (එනම්, දුම්නළය) සහ වක්‍ර (එනම්, පලායිත) විමෝචන සිදු වන මූලාශ්‍ර හඳුනා ගෙන තිබේද?

ඔව් නැත

සියලුම දුම්නළ, වා දොර, ශූන්‍යකාරක සහ ආශ්‍රිත වාත දූෂක මූලාශ්‍ර හඳුනාගෙන ඒවායේ පිහිටීම් සොයා ගෙන ඇත්ද?

ඔව් නැත

ආයතනයේ මෙහෙයුම් හේතුවෙන් පරිසරයට මුදා හරින ලද විමෝචන හඳුනාගෙන, ප්‍රමාණකරනය කර හැකි තරම් අවම කර ඇත්ද?

ඔව් නැත

අඩු සාන්ද්‍රන වලින් යුත් දූෂක ඇතුළුව සියලුම විමෝචන ප්‍රමාණකරනය කළ හැකිද? විමෝචන වල භෞතික සහ රසායනික ලක්ෂණ පිළිබඳව සමාගම දැනුවත් වී සිටීද?

ඔව් නැත

විමෝචනයන් අධීක්ෂණයට ලක් කෙරේද ඒවා සම්බන්ධයෙන් විස්තර සහිත වාර්තා තබා ගැනේද? මේ විමෝචන වෙනුවෙන් සුදුසු අවසර බලය ලබා ගෙන ඇත්ද? මේ විමෝචන නිත්‍ය වශෙයන් නෛතික අවශ්‍යතා සපුරාලයිද?

ඔව් නැත

එක් ආකාරයක විමෝචනයන් අඩු කිරීම වෙනත් විමෝචන වැඩි වීමට හේතු විය හැක. සැලසුම් කරන ලද විමෝචන පාලන ක්‍රමයන් වල පරිසරය මත සමස්ත බලපෑම සම්බන්ධයෙන් සෑම විටම සැලකිලිමත් විය යුතුය.

ඔව් නැත

දැන ගත හැකි ගන්ධයක්, ඝන අංශු, දියරමය බින්දු හෝ වාෂ්පයන් වාතයේ දී සොයා ගෙන ඇත්ද?

ඔව් නැත

සොයා ගැනීමට හැකිවන පරිදි අධීක්ෂණ උපකරණ ස්ථාපිත කර තිබේද?

ඔව් නැත

විමෝචන අවම කිරීම සඳහා වඩාත්ම හොඳ ලබා ගත හැකි තාක්ෂණික ශිල්පීය ක්‍රම ස්ථාපිත කිරීමට ක්‍රියාපටිපාටිය හා අවකරණ තාක්ෂණයේ දියුණු වීම් විමර්ෂණය කර තිබේද ?

ඔව් නැත

පවතින නෛතික අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේද? ස්ථාපිත කළ හැකි, අනාගත ප්‍රමිතීන් පිළිබඳව සංවිධානය දැනුවත් ව සිටීද?

ඔව් නැත

විමෝචන අඩු කිරීම සඳහා ඉලක්ක සකස් කර ඇත්ද? එසේ නම්, මෙම ඉලක්ක ඉටු කර ගැනීම සඳහා පියවර හඳුනාගෙන තිබේද?

අර්ථ දැක්වීම් : ඉක්මනින් වෙනස් වන කාබනික සංයෝග (VOCs) සහ උපද්‍රව සහිත වාත දූෂක (HAPs)

මේ වායූන් නිපදවනු ලබන්නේ පරිණාමණ ක්‍රියාවලිය මෙහෙය වීමෙනි. උදාහරණ වශයෙන්, බයිසිකලයක විසිරු පින්තාරුව මගින් තීන්ත ගෑමේදී තීන්ත වැඩි ප්‍රමාණයක් බයිසිකලය හෝ පසුතිරය මත වැටෙයි. නිෂ්පාදනය මත නොවැටෙන තීන්ත හඳුන්වනු ලබන්නේ අධි විසිරුව (ඕවර් ස්ප්‍රෞ) යනුවෙනි. එහෙත්, යම් තීන්ත ප්‍රමාණයක් වාතයට එකතු වී වායුගෝලයට එකතු විය හැකිය. මේ වායූන් අනතුරුදායක හෝ විෂ සහිත විය හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් VOC සලකණු ලබන්නේ වාත දූෂණයෙහි පූර්වගයකු ලෙසයි. අලවන ද්‍රව්‍ය, සීලර්, දිය කිරීමේ ද්‍රාවක සහ තීන්ත වල VOC සොයා ගත හැකිය.   HAPs ඉතා විෂ වන අතර, වැඩි සාන්ද්‍රන වලින් මිනිසුන්ට මෙන්ම සතුන්ට රෝගී තත්ත්වයන් ඇති කළ හැකි අතර වෘක්ෂලතාදිය මෙයට නිරාවරණය වීමෙන් ඒවාට අහිතකර බලපෑම් ඇති විය හැකිය.

බලශක්තිය

ඔව් නැත

බලශක්තිය කාර්යක්ෂම ලෙස භාවිතා කෙරේද?

ඔව් නැත

පරිභෝජනය අඩු කිරීමේ ක්‍රම පිළිබඳව සොයා බලා තිබේද?

ඔව් නැත

බලශක්තිය පරිභෝජනය ක්‍රමවත්ව සමාලෝචනයට ලක් කෙරේද?

ඔව් නැත

බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සඳහා පරිචයන් පිළිබඳව දිරිගැන්වේද?

ඔව් නැත

බලශක්තිය සංරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් සේවකයින්ට පුහුණුවක් ලබා දෙන්නේද?

ඔව් නැත

බලශක්ති බිල්පත් සහ භාවිතය අධීක්ෂණය කරනු ලබන්නේ මධ්‍යම සමාගම විසින්ද නැතහොත් තනි දෙපාර්තමේන්තු විසින්ද?

ඔව් නැත

ගොඩනැගිලි නිර්මාණය කර ඇත්තේ සහ පරිවරණය කර ඇත්තේ බලශක්තිය අපතේ යෑම අඩු කිරීමට සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රවර්ධනය කරන ආකාරයටද?

ඔව් නැත

උණුසුම් කිරීමේ සහ වායු සමීකරණයේ කිරීමේ පද්ධතීන් වල කාර්යක්ෂමතාව පරීක්ෂාවට ලක් කෙරේද?

ඔව් නැත

නිර්මාණයේදී සහ ක්‍රියාකාරිත්වයේදී ආලෝක බලශක්තිය කාර්යක්ෂම වේද? ස්වාභාවික ආලෝකය භාවිතය උපරිමයෙන් භාවිතා කර තිබේද?

ඔව් නැත

විදුලි උපකරණ බලශක්තිය අතින් වැඩියෙන්ම කාර්යක්ෂම වන, ලබා ගත හැකි ඒවා වේද?

ඔව් නැත

සංකලිත බලශක්ති කළමණාකරන පද්ධතීන් ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව විමර්ෂනයක් සිදු කර තිබේද? මේවා විසින් උණුසුම්කරන, ආලෝකකරණ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි බර පාලනය කළ හැකිය.

ඔව් නැත

ප්‍රවාහන සහ බෙදාහැරීමේ ක්‍රියාවලීන් ඉන්ධන අතින් කාර්යක්ෂමද?   කාර්යක්ෂමතාව තීරණය කිරීමේ " පරාමිතීන් මොනවාද " ?

ඔව් නැත

වැඩපල තුළ ඇති බොයිලේරු නිවෙස් සහ ජෙනරේටර් වැනි බලශක්ති මූලාශ්‍ර වල විමෝචන පාලනය කර තිබේද?

ඔව් නැත

සංවිධානය විසින්, පොසිල ඉන්ධන මාර්ගයෙන් උපදවා ගෙන භාවිතා කරන බලශක්තිය අඩු කර ගත හැකිද?

ඔව් නැත

ලබා ගත හැක්කේ නම් විකල්ප බලශක්ති (ගොඩ කළ බිම් වායුව මෙතේන්, ඉවතලන අපද්‍රව්‍ය මගින් ලබා ගන්නා ඉන්ධන හෝ ඒකාබද්ධ තාප සහ බල පද්ධතීන් වැනි)  මූලාශ්‍ර ගැන විමර්ෂණයක් සිදු කර තිබේද?

සැලකිය යුතුයි : පරිණාමණ ක්‍රියාවලියේදී නිපදවෙන ඇතැම් අපද්‍රව්‍ය, විදුලිබලය වැනි බලශක්තීන් අකාර්යක්ෂම ලෙස භාවිතය වැනි ස්වරූපයක් ලබා ගත හැක. වෙනත් ලබා ගත හැකි විකල්ප වලට වඩා ක්‍රියා කරවීම සඳහා වැඩි බලශක්තියක් අවශ්‍ය යන්ත්‍රයක් තිබේ නම්, භාවිතා කරනු ලබන අතිරේක බලශක්තිය සලකනු ලැබිය හැක්කේ   " අපද්‍රව්‍ය ලෙසයි. ".

බලශක්ති මූලාශ්‍ර/භාවිතය

ඔව් නැත

නිෂ්පාදනයේදී පරිභෝජනය කරනු ලබන බලශක්තිය අවම කර තිබේද?

ඔව් නැත

පාරිසරික ලෙස වඩා සුදුසු බලශක්ති මූලාශ්‍ර භාවිතා කළ හැකිද?

ඔව් නැත

අවම ලෙස පරිසරයට හානි ගෙන දෙන බලශක්ති මූලාශ්‍ර තෝරා ගෙන තිබේද? සමහර විට, තාපය සහ බලය ඒකාබද්ධ, ගොඩ කළ බිම් වායුව, සූර්ය බලය, අපද්‍රව්‍ය වලින් ලබා ගන්නා ඉන්ධන, සුළඟ තුළින් බලශක්තිය සහ වෙනත් මූලාශ්‍ර භාවිතා කිරීමට හැකි අවස්ථා තිබිය හැකිය.

ඔව් නැත

බලශක්තිය ආපසු ලබාගැනීමේ හැකියාවන් උපරිමය කර තිබේද? තාපය හුවාමරුව, සිසිල් කිරීම ප්‍රතිසංසරණය හෝ ජලය සැකසීම හෝ යන්ත්‍රෝපකරණ පරිවරණය වැඩි දියුණු කිරීම වැනි කාර්යයන් විකල්ප වලට ඇතුලත් වේ.

ඔව් නැත

බලශක්ති භාවිතය සහ පිරිවැය අධීක්ෂණයට ලක් කෙරේද, එමෙන්ම කාර්යක්ෂමතාව හෝ අඩු කිරීම සම්බන්ධ ඉලක්ක සකස් කර ඇත්ද? තවද, මේවා තනි දෙපාර්තමේන්තු සඳහා සිදු කළ හැකිද?

ඔව් නැත

උසස් කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් මෝටර සහ විවිධ වේගයන්ගෙන් යුත් එලවුම් භාවිතා කළ හැකි අවස්ථා තිබේද?

ඔව් නැත

කර්මාන්තශාලා සහ කාර්යාල පරිශ්‍රයන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කළ හැකි අන්දමටද? ඒවා පරිවරණය කර ඇත්ද?

ඔව් නැත

බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීමට උපකරණ වැඩි දියුණු ඒවා යොදා මාරු කළ හැකිද?

රක්ෂණය

ඔව් නැත

පූර්ණ පාරිසරික වගකීමෙන් වන නිදහස ලබා ගැනීමට අපහසු හෝ නොහැකි ප්‍රදේශයක් තිබේද?

ඔව් නැත

රක්ෂණ සමාගම් මගින් සීමාවන් පැනවීමේ හැකියාව ඇති හෝ ආධීනතාව බහිෂ්කාරය සහිත යම් ප්‍රදේශයක් තිබේද?

සැලකිය යුතුයි: ඊඑම්එස් (පාරිසරික කළමණාකරන පද්ධතියක්) ක්‍රියාත්මක කිරීම රක්ෂණ සමාගම් සමඟ කතිකා කිරීම සඳහා පහසුකම් ඇති කිරීමට උපකාරී විය හැකිය.

නීති සහ රෙගුලාසි

ඔව් නැත

සමාගම පාරිසරික නීති සහ රෙගුලාසි වලට අනුකූල වීමේ අවශ්‍යතාවය තිබේද? නීති සහ රෙගුලාසි සමඟ කටයුතු කරන සෑම අංශයකම සමාගම සමාගම ක්‍රියාකාරී විය යුතුය.

ඔව් නැත

සමාගමේ යම් ක්‍රියාකාරකම් නෛතික අවශ්‍යතාවයන් සමඟ අනුකූල නොවේද?

ඔව් නැත

ව්‍යවස්ථාදායක අවශ්‍යතාවයන් සහ/හෝ නීති වල සුවිශේෂී පාරිසරික පීඩනයන්ට ලක් වූ පෙදෙස් සමාගම තුළ තිබේද?

ඇසුරුම්කරණය

ඔව් නැත

ප්‍රවාහනය හෝ විකිණීම සඳහා නිෂ්පාදන ඇසුරුම්කරණය අවම කර තිබේද?

ඔව් නැත

ඇසුරුම්කරණය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරයිද හෝ නැවත භාවිතා කෙරේද?

ඔව් නැත

ආයතනයේ සැපයුම්කරුවන් සහ පාරිභෝගිකයන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද ඇසුරුම් භාවිතා කිරීමට දිරි ගැන්විය හැකිද?.

ඔව් නැත

සමාගමේ ඇසුරුම්කරණය අඩු කර ගත හැකිද? එහි නිෂ්පාදන තොග වශයෙන් හෝ ලිහිල් ආකාරයෙන් බෙදා හැරීම හෝ විකිණීම කළ හැකිද? ඇසුරුම්, නැවත භාවිතා කළ හැකි, නැවත පිරවිය හැකි හෝ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ආකාරයට නිර්මාණය කළ හැකිද?

ඔව් නැත

අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම පහසු කිරීම සඳහා වෙනත්/නව ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කළ හැකිද?

ඔව් නැත

බෝතල් එකතු කිරීමේ බැංකු හා නැවත භාවිතා කළ හැකි ප්ලාස්ටික් බෑග් සහ නැවත පිරවිය හැකි භාජන භාවිතා කිරීම තුළින් ඇසුරුම් නැවත භාවිතය හෝ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා පාරිභෝගිකයින් දිරිමත් කළ හැකිද?

ඔව් නැත

සමාගම විසින්, තම නිෂ්පාදන වල ඇසුරුම් ආපසු ගැනීමේ " ප්‍රතිපත්තියක් පිළිබඳව " සලකා බලා හෝ ක්‍රියාත්මක කර තිබේද?

කඩදාසි

ඔව් නැත

ඉලෙක්ට්‍රොනික ලිපි, හඬ සන්නිවේදනය වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරමින් හෝ කාර්යාල පරිචයන්ගේ වෙනස් වීම් වැනි දේ මගින් කඩදාසි භාවිතය අඩු කිරීම හෝ වඩා කාර්යක්ෂම කිරිම කළ හැකිද?

ඔව් නැත

කාර්යාල වල ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද කඩදාසි වැඩියෙන් භාවිතා කළ හැකිද?

ඔව් නැත

ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද කඩදාසි භාවිතා කිරීමෙන් පිරිවැය අඩු කර ගැනීමේ අවස්ථා තිබේද?

ඔව් නැත

අපතේ දමන කඩදාසි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ හැකියාවන් පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලා තිබේද? එමගින් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ පිරිවැය අඩු කර ගතහැකිවනු ඇත්ද?

ඔව් නැත

විවිධාකාරයේ අපෙත් යන කඩදාසි නැවත භාවිතා කිරීම හා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා යනුවෙන් වෙන් කෙරේද?

ඔව් නැත

ආයතනය තුළ විවිධාකාරයේ අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ව්‍යාපාරික පෝරම වර්ග කීයක් ඇත්ද? ඒවා සියල්ලම අවශ්‍ය වේද?

ඔව් නැත

එකම කඩදාසියේ දෙපැත්තෙහිම ඡායා පිටපත් ලබා ගැනීමට සේවකයින් දිරිමත් කෙරේද?

ඔව් නැත

විශේෂයෙන් දීර්ඝ හෝ වැඩි වියදමක් දැරිය යුතු ලේඛන අභ්‍යන්තර සංසරණ ලැයිස්තු පිළිබඳව සලකන විට, එය පදනම් වන්නේ දැනගතයුතු යන පදනම මතද?

නිර්මාණය සකස් කිරීම/මෙහෙයුම

ඔව් නැත

සාමාන්‍ය මෙහෙයුම්, නඩත්තු කාලයන්, පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම හෝ වසා දමන අවස්ථාවන්හිදී නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියන්ගේ පාරිසරික බලපෑම් අවම කෙරේද?

ඔව් නැත

ක්‍රියාවලියන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ, බලශක්තිය, ජලය භාවිතය සහ අමු ද්‍රව්‍ය පරිභෝජනය අවම වන ආකාරයටද?

ඔව් නැත

ප්‍රායෝගික අවස්ථා වලදී බලශක්තිය, ජලය සහ ද්‍රව්‍ය ආයතනය විසින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරයිද නැවත භාවිතා කරයිද?

ඔව් නැත

මේ ක්‍රියාවලියන් පුරාවටම සුදුසු පාරිසරික අධීක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් ක්‍රියාත්මක කර තිබේද?

ඔව් නැත

පාරිසරික හානි වළක්වා ගැනීම සඳහා ලබා ගත හැකි හොඳම ශිල්පීය තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කෙරේද? සිදු කළ හැකි වර්ධනයන් හඳුනාගැනීම පිණිස තාක්ෂණික වැඩිදියුණු කිරීම් නිතරම විමර්ෂණය කෙරේද?

ඔව් නැත

ක්‍රියාපටිපාටීන් නිර්මාණය කර මෙහෙයවනු ලබන්නේ අපවාහයන්, විමෝචන සහ ඝන අපද්‍රව්‍ය අවම වන ආකාරයටද?

ඔව් නැත

නඩත්තුව හෝ පරීක්ෂාවන් සිදු කරන සාමාන්‍ය නොවන කාල තුළදී ආවරණය කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂම පාරිසරික ක්‍රියාවලියන් ස්ථාපිත කර තිබේද?

ඔව් නැත

අපද්‍රව්‍ය වලින් තොර ක්‍රියාටිපාටීන් නිර්මාණය කළ හැකිද?

සැලකිය යුතුයි: සැපයුම්කරුවන් නිතරම, කාඩ්බෝඩ්, කඩදාසි, ප්ලාස්ටික් ස්ට්‍රැපිං, ප්ලාස්ටික් රැපිං ෆිල්ම්, ලී කලාල හෝ ප්ලාස්ටික් ෆෝම් ඇසුරුම්කරණ ද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කරයි. බොහෝ අවස්ථා වලදී මේ අයිතම ගොඩ කළ බිම් වල යට කෙරේ.

නිෂ්පාදන නිර්මාණය

ඔව් නැත

නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීමේදී සැබෑ සහ විය හැකි පාරිසරික බලපෑම් පිළිබඳව සලකා බලා ඒවා අවම කෙරේද? මෙම සැලකිලිමත් වීම්, සැපයුම, නිෂ්පාදනය තුළින් අවසාන අලෙවිය දක්වා විස්තීරණය කෙරේද?

ඔව් නැත

සමාගමේ නිෂ්පාදන, වත්මන් හෝ යෝජිත පාරිසරික නීතිකරණයට යටත් ‌වේද? මේ නෛතික අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ලිය හැකිද?

ඔව් නැත

ඒවා තැනීම සඳහා අවශ්‍ය අමු ද්‍රව්‍ය සහ බලශක්තිය අවම කෙරෙන ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනය නිර්මාණය කර තිබේද? ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කළ හැකි වීම උපරිම කර තිබේද?

ඔව් නැත

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියන්ගේ පාරිසරික බලපෑම සහ අපද්‍රව්‍ය උත්පාදනය අඩු කිරීමට හැකි වන ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනය නිර්මාණය කළ හැකිද?

ඔව්

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2000 - 2017, අන්තර්ජාතික මුල්‍ය සංස්ථාව. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

 හුවමාරු කරන්න  මුද්‍රිත සංස්කරණය  ඊමේල්
Comments &Ratings (0)
If you are a human, do not fill in this field.
Click stars to rate.
   Comments are truncated at 1000 characters